UNILIN, circulaire pionier in West-Vlaanderen

Apr 30, 2019

Interview met Product Manager Heleen Verhamme van UNILIN

De circulaire experience tour neemt je op 22 januari mee naar Kortrijk waar we onder meer kennis maken UNILIN, reeds meer dan 50 jaar circulair pionier in West-Vlaanderen op vlak van innovatieve houtoplossingen. Wij hebben een interview met de Product Manager van UNILIN: Heleen Verhamme. 

1. Wat betekent circulaire economie voor UNILIN?

UNILIN vindt het belangrijk om materialen maximaal te benutten en zo het ontginnen van zowel fossiele als hernieuwbare grondstoffen uit te stellen. UNILIN brengt platen op de markt die zo kunnen worden toegepast dat demontage tot oorspronkelijke elementen na verloop van tijd makkelijk kan en de verschillende elementen bijgevolg geschikt zijn voor hergebruik of recyclage. Zelf benut UNILIN hout die door andere industrieën als rest- of zelf afvalstroom wordt gezien door in te zetten als primaire grondstof voor spaanplaatproductie. Dankzij een doorgedreven productieproces die alle onzuiverheden uit het aangeleverd hout haalt, is ook gerecycleerd hout voor UNILIN uiterst geschikt is voor spaanplaatproductie.

Bovendien haalt UNILIN dit gerecycleerd materiaal onder andere bij haar eigen klanten, zodat die op hun beurt bijdragen aan de circulaire economie door hun eigen reststromen te laten recycleren tot grondstof voor de spaanplaten die ze later zelf opnieuw in hun productie kunnen gebruiken.

2. Welke circulaire oplossingen stellen jullie voor?

Dankzij sterke samenwerkingen met klanten, leveranciers, doorgedreven kwaliteitscontroles en een hoogtechnologisch selectie- en sorteerproces bestaan onze brute en gemelamineerde spaanplaten tot 85% uit gerecupereerd hout. De overige 15% bestaat uit reststromen van de houtindustrie of dunningshout, afkomstig van duurzaam bosbeheer en wegbermonderhoud. We gebruiken dus 100% circulair hout.

3. Circulair ondernemen is het creëren van samenwerkingen in de keten van suppliers – hoe pakken jullie dit aan?

Spaanplaten produceren met een minimum gehalte van 85% gerecycleerd hout kan enkel als er een optimale samenwerking is opgezet met de klanten en leveranciers. We stimuleren de klanten en leveranciers om correct te recycleren en zo’n zuiver en bruikbaar mogelijk hout aan te leveren. Maar daarnaast bieden we hen ook een uitweg voor niet-bruikbaar houtafval. De lokale biomassacentrale zet end-of-life wood om in energie die de site van duurzame stroom voorziet.

4. Wat gebeurt met jullie producten als ze einde gebruik/leven zijn?

Vaak komen UNILIN producten finaal op het containerpark terecht en zo raken ze ook opnieuw tot bij ons. Wat onze klanten, meubel- en interieurbouwers, als resthout over houden, nemen wij terug en benutten we optimaal in productie.

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

Subscribe
Close

Subscribe to receive updates

Stay on top of the news about sustainable and circular procurement!