Een circulaire keten in Vlaanderen: utopie of realiteit? Case: Alsico

Apr 30, 2019

 

Een interview met CSR manager Wouter De Broeck van Alsico:

Waarom zet ALSICO in op circulaire economie?

Onze keuze voor circulaire economie is volledig ingebed in onze kijk op duurzaamheid. Wij zijn een familiaal bedrijf dat globaal actief is. We ontwerpen, produceren en verdelen kwaliteitsvolle werk- en beschermkleding. En we doen dat op basis van wederzijds vertrouwen tussen partners, respect en reële bekommernis om de mensen met wie we samenwerken en een economische lange termijnvisie. Al meer dan 80 jaar lang.  Via de mensen die we tewerkstellen en met de werkkleding die we produceren willen we bijdragen aan duurzame ontwikkeling. 

Circulaire economie laat ons toe om daadwerkelijk positieve impact te creëren op het niveau van zowel people en planet, als profit. Door het grondstoffengebruik, afval en CO2-uitstoot terug te dringen realiseren we besparingen die zowel de planeet als de economische leefbaarheid ten goede komen. Door samen te werken met partners in een gesloten keten kunnen we totale transparantie bieden omtrent de oorsprong van onze producten en de omstandigheden waarin ze gemaakt zijn.

Hoe verandert dit jullie manier van kijken naar 'het product’ en 'de keten’?

Samenwerking is geen nieuw begrip voor Alsico. Bijna 70% van de afname gaat naar industriële wasserijen, die op hun beurt de werkkleding in een onderhouds- en servicepakket aan de eindklant aanbieden. Die symbiose met de wasserijen zorgt ervoor dat we streven naar een lange levensduur van onze producten en een flexibele levering. 

Onze projectmatige aanpak laat bovendien toe om per drager het vereiste veiligheids- en comfortniveau te gaan bepalen én in te vullen. Die performance based aanpak vullen we aan met een materialenkeuze die zich baseert op de volledige levenscyclus. Dit ecodesign zorgt voor een langere levensduur én bevat al van bij het ontwerp een oplossing voor de fase na gebruik.

De principes van de circulaire economie zijn daarom een opstap om wat we nu doen nog beter te gaan doen. Door ervoor te zorgen dat elke drager over het juiste veiligheids- en comfortniveau beschikt hebben we een directe, positieve impact op het welzijn van mensen. Door de identiteit van dragers en het imago van bedrijven mee te helpen uitdragen, ondersteunen we het functioneren van mensen en ondernemingen. Meer dan louter een product bieden we een dienst in de vorm van waarden (identiteit, comfort, veiligheid, imago) met een positieve impact op mensen.

Is het vandaag al mogelijk om textiel hoogwaardig te hergebruiken?

Recyclage van textiel was lang erg moeilijk vanwege het verlies van vezelsterkte. Gerecycleerd katoen moet bijvoorbeeld worden aangevuld met nieuw materiaal om de vereiste sterkte te halen. Wat sterkte, kwaliteit (en dus veiligheid) betreft kunnen wij geen compromissen sluiten. Daarom werken wij met een 100% polyester-stof die volledig te recycleren is naar nieuwe polyester. De kleding uit Infinity-stof wordt versnipperd, gesmolten en verwerkt tot nieuwe polyester-korrels. Daaruit wordt filament geëxtrudeerd, waarmee opnieuw Infinity-doek wordt geweven.

Met het doek – dat voldoet aan dezelfde kwaliteitseisen als nieuw doek – gaan we dan weer een kledingstuk maken dat voldoet aan de veiligheids- en comfortbehoeften van de drager. Normaal haalt een kledingstuk in polyester minstens 100 wasbeurten, goed voor een gebruiksduur van drie jaar. Kledij gemaakt uit Infinity haalt echter een levensduur van 25 jaar of langer.

Daarna kan de kledij wordt verwerkt tot Cliff-composiet (de helft textiel, de helft plastic-afval), waarmee banken, tafels, bloembakken of stadsmeubilair kan worden gemaakt. Ook Cliff vormt een gesloten grondstoffencirkel, omdat het kan worden gerecycleerd.

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

Subscribe
Close

Subscribe to receive updates

Stay on top of the news about sustainable and circular procurement!