Slow fashion creëert big business!

Jan 25, 2019

Safia Minney, de vrouw die duurzame mode op de kaart zette met haar succesvolle fair fashion brand ‘People Tree’, sprak een overvolle zaal toe op de internationale vrouwendag in de Vooruit in Gent.

Tijdens de Fair Fashion Talks, een reeks debatten in aanloop naar het Fair Fashion Fest, vertelde de CEO wat de fundamenten zijn van haar ‘slow fashion business model’.

Een eerlijke prijs voor de grondstoffen, biologische landbouw én een leefbaar loon voor de textielarbeiders liggen aan de basis van wat Safia ‘slow fashion’ noemt. Duurzame ketens in de textielsector zijn meer een meer een uniek verkoopargument. “De consument wordt bewuster van zijn keuzes en mode is een expressie van wie wij zijn en hoe wij in de wereld staan”, verklaart Safia.

“We communicate who we are through clothing”

De zaal werd stil toen de trailer van THE TRUE COST werd getoond. Deze meest gedownloade documentaire op Netflix toont de harde realiteit achter onze ‘fast fashion’ industrie. Beelden van overwerkte, onderbetaalde productiearbeiders in Bangladesh worden in contrast gesteld met overvolle winkels in het Westen waar goedkope kledij een evidentie is.

In een recent onderzoek van ‘Ethical Trade Initiative’ meldt 71 procent van de supply chain managers dat er zich ‘waarschijnlijk’ praktijken van moderne slavernij in hun keten voordoen. Safia maakt haar punt dat het ‘fast fashion model’ gebaseerd is op het creëren van een eindeloze vraag naar zo goedkoop mogelijke kledij, met de gekende nefaste gevolgen in de productielanden. Zij is dan ook tevreden met de goedkeuring van ‘The Modern Slavery Act’ in de UK eind 2015. Vanaf nu moeten grote bedrijven aantonen welke inspanningen zij doen om slavernij uit hun keten te verbannen. Een sterk signaal voor meer transparantie in de keten.

Snel kiezen voor slow fashion?

In haar nieuwe boek ‘Slow fashion, aesthetics meets ethics’, toont Safia hoe de innovatieve business modellen, gebaseerd op duurzaam design en fair trade, hun marktaandeel gestaag zien stijgen. “Er is een groeiende markt voor fair trade, duurzame en biologische mode. Meer en meer consumenten beseffen dat kopen meer is dan kiezen voor een product. Het is kiezen voor waar je als consument in gelooft.”

Gezocht: pioniers in duurzame werkkledij

De overheid kan de markt in een meer duurzame richting duwen door het inzetten van grote aankoopvolumes voor duurzame producten en diensten. Het VVSG-project ‘Duurzame werkkledij’ wil Vlaamse institutionele aankopers aanzetten om de vraag naar duurzaam geproduceerde werkkledij te stimuleren door het integreren van een innovatieve clausule op vlak van duurzame ketens in de bestekken.

Maar hoe ziet het aanbod er vandaag eigenlijk uit en wie zijn de pioniers? Deze vraag ligt aan de basis van het marktonderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd door VVSG en de Stad Gent. Via online vragenlijsten, diepte-interviews en marktdialogen wordt gepeild naar het aanbod van duurzame werkkledij, goede praktijken van duurzaam ketenbeheer en inzichten in de knelpunten van de markt om te evolueren naar een meer duurzaam aanbod.

Maak u klaar voor duurzame werkkledij

Misschien is er wel een business model als People Tree mogelijk in de sector van werkkledij? Eén zaak is zeker: de grote vraag van de overheid naar duurzame werkkledij is op komst. Dus pioniers in de markt: be prepared!

Mieke Pieters

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

Subscribe
Close

Subscribe to receive updates

Stay on top of the news about sustainable and circular procurement!