Koop licht, geen lampen!

Apr 30, 2019

Interview met CEO van Signify

De circulaire experience tour neemt je op 22 januari mee naar Kortrijk waar we kennis maken met de circulaire lighting oplossingen in de stadsbibliotheek. Wij hebben alvast als primeur een interview met de CEO van Signify in België en Luxemburg: Gert Roeckx.

Waarom is de circulaire economie een prioriteit voor Signify?

'Circulaire Economie in het algemeen, en Circulaire Verlichting in het bijzonder, is voor Signify – het vroegere Philips Lighting – van absolute prioriteit omdat het verduurzamen van mens en milieu in ons DNA zit. Vrijwel al onze lichtproposities zijn erop voorzien om de wereld slimmer, energiezuiniger en dus efficiënter te maken. En dit zowel voor steden en gemeenten als voor gebouwen als voor sportaccomodaties... en zelfs voor in eigen huis. Op die manier willen wij ons opstellen als toekomstgerichte en verantwoorde organisatie.'

Welke circulaire oplossingen stellen jullie voor? 

'Het antwoord kunnen we samenvatten in 4 woorden: Koop Licht, Geen Lampen. Het komt er grotendeels op neer dat onze klanten kunnen genieten van de allernieuwste en duurzame LED-verlichting zonder initiële investeringskost maar in ruil voor een vast maandelijks bedrag. Bovendien worden de klanten volledig ontzorgd en kunnen ze ook uitpakken met een energiebesparing die kan oplopen tot 70%.'

Circulair ondernemen is het creëren van samenwerkingen in de keten van suppliers – hoe pakken jullie dit aan? 

'We zitten nog maar aan het begin van het Circulaire Verlichtingsverhaal en schrijven dit momenteel verder uit. Momenteel is onze productportfolio bijvoorbeeld nog niet helemaal circulair. Ook bestuderen we nog hoe we de logistiek gaan organiseren na het verlopen van het eerste Circulaire Verlichtingscontract. (o.a. refurbishing, hergebruik, nieuwe indienststelling enz.) Hiervoor hebben we nog een hele tijd – minstens 8 jaar.'

Wat gebeurt met jullie producten als ze einde gebruik/leven zijn?

'Afhankelijk van de aard van het product worden ze ofwel opgefrist ofwel gedeeltelijk ontmanteld en terug gebruiksklaar gemaakt. Feit is wel dat ze een nieuwe bestemming krijgen – bij de klant of elders – en dus een langere levensduur kennen.'

Stay connected with news and updates!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.
Don't worry, your information will not be shared.

Subscribe
Close

Subscribe to receive updates

Stay on top of the news about sustainable and circular procurement!